Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Wulff Oy
Manttaalitie 12
01530 Vantaa
y-tunnus: 1794238-7


 

YHTEYSHENKILÖ

Webshop Manager Sari Suonpää, Wulff Oy Ab, p. (09) 87041, sari.suonpaa(at)wulff.fi


 

REKISTERIN NIMI

Wulff Oy Ab:n verkkokaupan Wulffinkulma.fi asiakasrekisteri.


 

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on Wulff Oy Ab:n ylläpitämän verkkokaupan Wulffinkulma.fi asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointia klikkaamalla sähköpostikirjeen alalaidassa olevaa poistolinkkiä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


 

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Rekisteri sisältää tietoja Wulffinkulma.fi verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä.


 

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Wulffinkulma.fi verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai Wulffinkulma.fi –palvelun myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja. Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite.


 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Wulff Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisella etukäteen sovittavalla käynnillä Wulff Oy:n toimitiloissa (Manttaalitie 12, 01530 Vantaa) klo 10-14 välisenä aikana arkipäivisin. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Wulff Oy oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.


 

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SUOJAUS

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. IT-järjestelmä on sijoitettu fyysisesti sellaiseen paikkaan, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia valvoo Webshop Manager Sari Suonpää. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Wulffinkulma.fi ja palvelun ylläpitäjän Wulff Oy Ab:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.


 

EVÄSTEET

Käytämme evästeitä web-sivustomme käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle, jotta web-sivustoamme voidaan käyttää. Käytämme evästeitä, jotta saisimme paremman kuvan siitä, kuinka web-sivustoamme käytetään. Evästeiden avulla voimme myös parantaa käytettävyyttä. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä. Käyttämiimme evästeisiin ei tallennu henkilötietoja, eikä muita sellaisia tietoja, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin jäljittää tai tunnistaa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, muuta Internet-selaimen asetuksia niin, että kaikki evästeet poistetaan koneen kovalevyltä, kaikki evästeet estetään tai evästeen mahdollisesta tallentamisesta varoitetaan.


 

LISÄTIEDOT

Tiedusteluja ja palautetta rekisteristä voi lähettää sähköpostitse: sari.suonpaa(at)wulff.fi